پمپ های صنعتی

انواع پمپ های صنعتی ( فید پمپ های نیروگاهی و پمپ های انتقال آب و نفت و … )

قابلیت تأمین انواع پمپ های صنعتی فشار ضعیف و فشار قوی و قطعات یدکی آنها از قبیل فید پمپ ها ، پمپ های توربینی ، پمپ های خاص انتقال مواد روغنی و پمپ های صنعت حفاری ، و … در انواع سانتریفیوژ ، جابه جایی مثبت و خاص را از کمپانی های معتبر دنیا از قبیل KSB آلمان ، Sumy Engineering Works اکراین ، Fuji Techno ژاپن ، Ebara  ژاپن و ایتالیا ، Hi-Life Pump هندوستان و Turbo Sun ترکیه و… را دارا می باشد .