انواع روغن های صنعتی

انواع روغن های صنعتی :

قابلیت تأمین انواع روغن های صنعتی از قبیل روغن های توربین ، روغن های سیستم های انتقال قدرت ، روغن هواپیما ، روغن دنده ، روغن هیدرولیک و … از هر کمپانی تولید کننده. در حال حاضر این شرکت نماینده انحصاری فروش محصولات کمپانی ARIA کشور اکراین در ایران می باشد .