انواع اتصالات

اتصالات :

قابلیت تأمین انواع اتصالات از قبیل زانو ، ردیوسر ، ۳ راهی ، فلنج در کلاس های مختلف و با متریال مختلف تحت استانداردهای معتبر دنیا از قبیل :

ASME / DIN /API/ GOST و …